Dirigintie de santier

Prin specialistii nostrii oferim consultanta in  constructii,  inginerie si proiectare, dispunand de un personal bine pregatit, atestat de Inspectia de Stat in Constructii, fiind la curent cu cele mai noi tehnici si materiale in proiectare si executie .  Societatea noastra isi desfasoara activitatea pe baza legilor si normativelor in vigoare si a standardelor internationale.

Societatea noastra reprezinta interesele beneficiarului si/sau ale investitorului – care nu are timpul sau pregatirea specifica pentru a derula investitiile în constructii. Procentele pe care firma noastra le percepe sunt între 1% si 4% din valoarea totala a investitiei, consolidata în Euro. Suma depinde de complexitatea si durata contractului de Consultanta pe care firma noastra îl încheie cu Investitorul / Beneficiarul investitiei. Astfel, de la faza proiectului de prefezabilitate sau fezabilitate, continuând cu pregatirea si desfasurarea licitatiei pentru faza de proiectare si apoi pentru faza de executie a constructiei – asiguram consultanta specifica de specialitate conform legilor în vigoare sau/si a legislatiei europene în domeniu (regulamentul FIDIC).

Prin specialistii nostri atestati – diriginti de santier în specialitatile: constructii, instalatii, retele interioare si exterioare, gaze, apa, telecomunicatii, edilitare, materiale de constructii, consolidare, asiguram clientului buna desfasurare a investitiei, cantitativ si calitativ, atestând conform legii respectarea normelor si normativelor specifice si a legilor în vigoare, prin contra-semnarea Proceselor Verbale de Lucrari Ascunse, a Proceselor Verbale de Receptie Calitativa, a Proceselor Verbale de Faze Determinante, pentru fiecare domeniu în parte: constructii, instalatii, edilitare, calitatea materialelor, retele interne si externe, consolidari si lucrari de arta, colaborând astfel cu reprezentantii proiectarii, ai constructorilor si ai Inspectiei de Stat în Constructii.

În masura în care investitorul doreste, asiguram reprezentarea intereselor acestuia în fata tertilor, la semnarea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor si a Procesului Verbal de Receptie Finala, pâna la plata taxelor si impozitelor catre Primarie si Administratia Financiara de sector/judeteana. Întocmim Cartea Tehnica a Constructiei – pe baza documentatiilor strânse de la proiectant si de la constructor si o predam investitorului. Asiguram Consultanta în orice domeniu al activitatilor de constructii , inclusiv pentru firmele si/sau bancile care ofera credite pentru realizarea, construirea, recompartimentarea, modernizarea sau repararea constructiilor de orice tip: civile – rezidentiale sau birouri -, industriale sau agricole.

Pentru firmele de constructii românesti sau multinationale, asiguram responsabili tehnici cu executia în domeniul constructiilor, putem realiza la cererea firmelor de constructii – antemasuratori, caiete de sarcini, situatii de lucrari pe baza de proiect sau dupa stadiile fizice existente, punând la dispozitie devize-oferta – pe baza carora firmele sa participe la licitatii.